Design a site like this with WordPress.com
Začít

O TŘÍDĚ

Třídní učitelka:                    Tereza Šepsová                    tereza.sepsova@zsvrane.cz 723 005 135                                                

Vychovatelka ŠD:                Marie Vurmová        marie.vurmova@zsvrane.cz 602 590 432 

… a 20 kousků prvňáčků: 11 kluků a 9 holek

Advertisement